به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، تعدادی از کشاورزان فعال در استان خراسان جنوبی با هماهنگی بخش ترویج جهاد کشاورزی شهرستان بافق از مرکز  بازدید بعمل آوردند. در این بازدید آموزشی ترویجی، بازدیدکنندگان به‌صورت کلی با سیستم های نوین در شرایط بسته و مبتنی با اصول زیست محیطی تولید تیلاپیای نیل آشنا شدند.

در ابتدا، اخوان به معرفی و سبقه تحقیقاتی مرکز در زمینه تولید ماهی تیلاپیا پرداخت. وی در ادامه دو موضوع مهم با عناوین « معرفی سویه مناسب تیلاپیا جهت پرورش» و « مرکز اعتبار سنجی بچه ماهی تیلاپیای تک جنس» را برای مخاطبان تشریح کرد. همچنین، حسینی شکرابی با محوریت «استفاده بهینه از منابع آبی برای پرورش» به کلیات روش‌های تصفیه و بازچرخانی آب در سیستم‌های نوین تولید تیلاپیا اشاره کرد.  

در پایان شرکت‌کنندگان به همراه محققان مرکز و کارشناسان جهاد شهرستان بافق از مزارع بخش خصوصی فعال در زمینه تولید ماهی تیلاپیا  بازدید و به سوالات مطرح شده نیز پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است خراسان جنوبی از استان‌های دارای مجوز پرورش تیلاپیا می باشد. ازطرفی اقلیم استان خراسان جنوبی خشک و بیابانی بوده و بحث بهره‌وری آب از جمله موارد کلیدی این استان در جهت آبزی پروری پایدار است.