به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، ریاست و کارشناسان محترم دامپزشکی شهرستان بافق به همراه بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در روزهای پایانی سال 1402 از مرکز بازدید به عمل آوردند.
باتوجه به پتانسیل‌های مرکز، امکان برگزاری کلاس‌های آموزشی-ترویجی جهت شناخت بیشتر ماهی تیلاپیا در سبد غذایی مردم مذاکره گردید. همچنین جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در سال جدید بین مرکز و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران قول مساعدت داده شد.