به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور بافق ـ یزد، اولین کاروان سراسری محققان معین در روز سه شنبه مورخ 17/11/1402همزمان با سراسر کشور در سطح مراکز جهادکشاورزی استان یزد، برگزار گردید. این رویداد که با ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی مصادف بود، با هدف نشر گسترده دانش و نوآوري و پاسخگویی به مسائل و مشکلات دانشی کشاورزان صورت پذیرفت. این جلسه با حضور محققین معین مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور و برخی از پرورش دهندگان بخش خصوصی تشکیل گردید و مسایل و مشکلات حوزه آبزی پروری تیلاپیا در سطح منطقه مورد بررسی قرار گرفت.