به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور 
دانش آموزان مدرسه سما شهرستان بافق روز چهارشنبه 4 بهمن 1402 جهت آشنایی با درس علوم از مرکز بازدید به عمل آوردند
لازم به ذکر در این بازدید علمی، محققان مرکز توضیحاتی در خصوص تکثیر و پرورش تیلاپیا و اهمیت مصرف آبزیان  ارایه کردند