به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، مورخ 26 اردیبهشت ماه 1401 جلسه هم اندیشی بمنظور ترسیم چشم انداز توسعه صنعت آبزی پروری پایدار تیلاپیا با حضور دکتر شریف روحانی و دکتر حافظیه، قائم مقام و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در محل مرکز برگزار گردید. در این جلسه اعضای مرکز تحقیقات پیشنهادات خود را مبنی بر طرح چارچوب کلی توسعه صنعت آبزی پروری تیلاپیا در سه حوزه اجرا، تحقیقات، آموزش و ترویج در راستای همکاری با سازمان شیلات ایران و با توجه به الزامات زیست محیطی بیان نمودند. از مهم ترین پیشنهادات در حوزه های متلف می توان به تحقیق و توسعه سیستم های بیوفلاک، آکوپونیک و تکنیک های تک جنس سازی اشاره نمود.