به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، دکتر جوادی معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه مورخ 19 آبان ماه از این مرکز بازدید کردند. این بازدید که در حاشیه دومین رویداد ملی نوآوری، فناوری و کارآفرینی حوزه شتر انجام شد، دکتر جوادی از نزدیک با فعالیت های غلمی و پروژه های عمرانی مرکز، مطلع شدند. در این بازدید دکتر قائدی چشم انداز کاملی از صنعت تکثیر و پرورش و صنایع وابسته به تیلاپیا را تبیین نمودند.