به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، جلسه مشترک بین ریاست مرکز و تعدادی از همکاران سازمان شیلات ایران مورخ 12 اسفندماه در محل مرکز برگزار گردید. در این جلسه که مهندس سید علیخانی، مهندس دارابی و مهندس عسکری از طرف سازمان شیلات ایران حضور داشتند، از نزدیک با فعالیت های مرکز بلاخص پروژه بیوفلاک، بمنظور ترویج و توسعه این فن آوری دوستدار محیط زیست و سازگار با شرایط کم آبی کشور آشنا شدند. در این جلسه معایب و مزایای این سیستم توسط اعضای مرکز تشریح شد. این جلسه با بازدید میدانی از مرکز و چند سایت خصوصی پرورش تیلاپیا در سیستم بیوفلاک به پایان رسید.