به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، جلسه مشترک بین آقای اعلایی، مدیر محترم شعب بانک صادرات استان و دکتر قائدی، ریاست محترم مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور مورخ 20 دیماه در محل مرکز منعقد گردید. این جلسه که بمنظور آشنایی معاونت بانک صادرات با فعالیت های مرکز جهت ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و بطور خاص آبزی پروری تیلاپبا صورت گرفته بود، با بازدید مسئولین امر از بخش های مختلف مرکز به پایان رسید. دکتر قائدی برگزاری این جلسات را در راستای حمایت از بخش خصوصی با هدف توسعه صنعت آبزی پروری تیلاپیا و تحقق شعار جهش تولید بسیار حائز اهمیت دانستند.