به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، تعداد 12 فیل ماهی بالغ با میانگین وزنی 60 کیلوگرم به موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر منتقل گردید. لازم بذکر است، در سال 1380 تعداد 3 هزار بچه فیل ماهی بمنظور بررسی امکان پرورش و تولید گوشت و در صورت امکان استحصال خاویار در آب های شور زیر زمینی وارد مرکز شده بود که منجر به انجام پروژه های زیر گردید:
پرورش فيل ماهي در استخرهاي خاكي آب لب‌شور (مرتضی علیزاده، 1382)
تاثير سطوح مختلف پروتئين، انرژي و چربي جيره هاي غذايي بر رشد، كيفيت لاشه و تكامل گنادهاي جنسي فيل ماهي (مرتضی علیزاده، 1384)
مولدسازی فیل ماهی پرورشی در شرایط آب لب شور منطقه بافق یزد (فرهاد رجبی پور، 1390)
بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی پرورشی در منابع آب های لب شور زیرزمینی بافق (محمد محمدی، 1393)
این انتقال با توجه به اهمیت ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری و بمنظور نسل گیری و شروع دوباره تحقیقات روی این ماهی ها صورت پذیرفت.