جناب آقای دکتر بهمنی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور به همراه آقای دکتر حسین زاده معاونت محترم ترویج و انتقال یافته ها و آقای دکتر مرادی معاونت اداری مالی موسسه و سایر همراهان  از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند وز نزدیک با فعالیتهای مرکز آشنا شدند.
بعد از بازدید از مرکز تحقیقات در سالن اجلاس مرکز جلسه برگزار شد و جناب آقای دکتر علیزاده ریاست محترم مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور  ضمن خوش آمد گویی به میهمانان محترم، توضیحاتی درباره فعالیت ها، برنامه ها و اولویت های مرکز ایراد فرمودند. در ادامه ریاست محترم موسسه ضمن تشکر از زحمات همکاران مرکز فعالیتهای آنها را اثر گذار در صنعت آبزی کشور دانستند.
 ایشان ابراز داشتند که فعالیتها باید جدیت بیشتر و با هدف انجام پروژهای اثرگذار ادامه یابد تا راهگشای مسیر توسعه صنعت آبزی پروری کشور گردد.